STRONA GŁÓWNA

Autostop to pierwszy w Nowym Sączu bezpłatny niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Mieści się ono w Nowym Sączu przy ulicy Kunegundy 16. Rodzice pokrywają wyłącznie koszty związane z wyżywieniem dzieci, koszty dwóch wyprawek w ciągu roku szkolnego oraz ubezpieczenia dziecka. Nasz niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny zostało założone z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi – w tym szczególnie z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny oferuje codzienną (od poniedziałku do piątku) opiekę wychowawczą, opiekuńczą oraz terapeutyczną w godzinach od 7.00 do 16.00.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny powstał z potrzeby serca, pasji oraz pokory do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko autystyczne jak i inne niepełnosprawne ma w sobie chęć poznania świata i ludzi, trzeba jednak wiedzieć jak pomóc mu to osiągnąć.

Do dyspozycji naszych podopiecznych są sale do zajęć grupowych, sala do zajęć indywidualnych oraz sala do integracji sensorycznej.

Dla każdego dziecka zgłaszającego się do naszej placówki organizujemy bezpłatne zajęcia adaptacyjne w wymiarze godzin indywidualnie dostosowanym do potrzeb malucha i rodziców. W tym czasie odbywa się obserwacja dziecka i analiza jego możliwości, na podstawie której dziecko jest przydzielane do grupy o odpowiadającym mu poziomie funkcjonowania.

W ramach opieki przedszkolnej realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN dostostosowaną do możliwości dziecka.

Każde dziecko jest objęte opieką specjalistów, którzy tworzą dla niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uzgadniany z rodzicami. Program ten jest systematycznie weryfikowany i modyfikowany odpowiednio do zmieniających się potrzeb dziecka.

Zainteresowanym rodzicom oferujemy konsultacje specjalistów oraz dodatkowe badania psychologiczne.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wiodącymi terapeutami dziecka spoza naszej placówki.

Organizujemy spotkania tematyczne dla Rodziców naszych Autostopowiczów, które mają na celu wspólne poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania, rozwijanie umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin oraz wspólne miłe spędzenie czasu.

Przedszkole Autostop Nowy Sącz
 

KONTAKT Z NIEPUBLICZNYM TERAPUETYCZNYM PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM

ul. Kunegundy 16
33-300 Nowy Sącz

tel. 510 912 595
18 262 11 12
biuro@przedszkoleautostop.pl

NASI PARTNERZY

 
 
STRONA GŁÓWNA | REKRUTACJA | DOKUMENTY | ZAŁOŻENIA TERAPEUTYCZNE | ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I DODATKOWE | ORGANIZACJA DNIA | GALERIA strona wykonana przez synerge.pl

TAGI: Przedszkole AutoSTOP, Autyzm, Nowy Sącz.