ORGANIZACJA DNIA

Podstawa programowa dostosowana do indywidualnych możliwości dzieci realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00

6.30 – 8.00  Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności samoobsługowe w szatni. (trening samodzielności)

8.00 – 8.15  Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk (trening samodzielności)

8.15 – 8.45  Śniadanie.  Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, praca nad kulturalnym zachowaniem się przy stole. Czynności higieniczne po śniadaniu - opanowanie umiejętności mycia zębów (trening samodzielności)

8.45 – 9.30  Zabawy zorganizowane w kole (terapia grupowa)

9.30 – 11.00  Zajęcia edukacyjne w sali z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez terapeutów w oparciu o podstawę programową dostosowaną do możliwości dziecka. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco–kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe (zajęcia grupowe, terapia grupowa i indywidualna wg potrzeb)

11.00 – 11.15  Przygotowania do wyjścia na dwór. Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży, kształtowanie samodzielności (trening samodzielności)

11.15 – 12.00  Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, wycieczki. Przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. W zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację (terapia grupowa i indywidualna według potrzeb)

12.00 – 12.15 Przygotowanie dzieci do obiadu. Wdrażanie dzieci do samoobsługi. Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych (trening samodzielności)

12.15 – 12.45  Obiad. Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na estetyczne spożywanie posiłków. Wprowadzanie nowych potraw. Wdrażanie do sprzątania po posiłku. Czynności higieniczne po obiedzie (trening samodzielności)

12.45 – 13.30  Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek.

13.30 – 15.00  Zabawy kierowane. Zajęcia ruchowe z wybranym elementem ruchu. Utrwalanie poznanych treści, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, zabawa kierowana, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe (terapia grupowa i indywidualna według potrzeb)

15.00 – 15.20 Podwieczorek

15.20 – 16.30  Zabawa dowolna, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Kilka razy w miesiącu nasi mali podopieczni uczestniczą we wspólnych zajęciach z dziećmi z zaprzyjaźnionego z naszą placówką przedszkola masowego. Pozwala to na obserwację postępów terapeutycznych w sferze społeczno-emocjonalnej i jest dla nich okazją do budowania relacji z innymi dziećmi przy wsparciu naszych terapeutów.

Harmonogramy pracy poszczególnych grup są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

 

 

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

ul. Kunegundy 16
33-300 Nowy Sącz

tel. 510 912 595
18 262 11 12
biuro@przedszkoleautostop.pl

NASI PARTNERZY

 
 
STRONA GŁÓWNA | REKRUTACJA | DOKUMENTY | ZAŁOŻENIA TERAPEUTYCZNE | ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I DODATKOWE | ORGANIZACJA DNIA | GALERIA strona wykonana przez synerge.pl

TAGI: Przedszkole AutoSTOP, Autyzm, Nowy Sącz.