ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I DODATKOWE

Każde dziecko uczestniczy w zajęciach terapeutycznych grupowych i indywidualnych. Warunkiem realizacji zajęć jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia indywidualne:

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin z terapii indywidualnej (zajęcia te dziecko może realizować podczas pobytu w przedszkolu bądź wspólnie z rodzicem po zakończeniu pobytu w przedszkolu).

Zajęcia grupowe:

Zajęcia dodatkowe:

W zależności od potrzeb i możliwości dziecka czas poszczególnych terapii może ulec zmianie po wspólnej decyzji terapeutów i rodziców.

 

 

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

ul. Kunegundy 16
33-300 Nowy Sącz

tel. 510 912 595
18 262 11 12
biuro@przedszkoleautostop.pl

NASI PARTNERZY

 
 
STRONA GŁÓWNA | REKRUTACJA | DOKUMENTY | ZAŁOŻENIA TERAPEUTYCZNE | ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I DODATKOWE | ORGANIZACJA DNIA | GALERIA strona wykonana przez synerge.pl

TAGI: Przedszkole AutoSTOP, Autyzm, Nowy Sącz.